fbpx

Våldets regler

ISBN:978-91-7173-325-2
  • Utgivningsår och antal sidor: 2011, 312 sidor, Häftad
249 kr
Medlemspris:220 kr
Inkl moms och frakt
 
  • Ungdomars våld står ständigt i mediernas fokus. Det sägs ofta att våldet blivit grövre och mindre förutsägbart och gått ner i åldrarna. Ungdomarna tilldelas en dubbel roll: som offer, som behöver beskydd, och förövare, som behöver lära sig vad respekt för andra egentligen innebär. Det underförstådda budskapet är att vuxna måste göra någonting åt ungdomars moral innan det är för sent.  Det Sara Uhnoo gör i sin avhandling Våldets regler är att vända på det gängse perspektivet och låta ungdomarna själva komma till tals. Hur ser ungdomar på våld i allmänhet och i sin egen vardag? Vem bråkar man med och varför? När är våld legitimt? Vad är aldrig acceptabelt? Vilken betydelse har kompisar och familjemedlemmar?  Avhandlingen bygger på ett stort antal intervjuer med ungdomar och ger en tankeväckande inblick i ungdomarnas dagliga ”moralarbete”, deras reflektioner över och kompromisser om vad som är rimliga beteende­normer. Uhnoo diskuterar också vilken betydelse etablerade uppfattningar om ungdomsvåldet har för ungdomarnas eget perspektiv på våldet och vad detta perspektiv säger om olika slags familjerelationer och om förhållandet mellan könen.  Våldets regler visar inte minst att det finns en social kontroll även när vuxna inte är närvarande och att en mängd subtila och informella sociala regler styr bråkens utformning. Avhandlingen ger en annorlunda bild av ungdomar och deras våldsutövning än de vuxendominerade samhälls­diskurser som bygger på föreställningen om att ungdomars våldsutövning är normlös.