Ingen bild har valts

Vägen till verket, Studier i arkitekt Jan Gezelius arbetsprocess

ISBN:91-7173-075-3
  • Utgivningsår och antal sidor: 1998. 260 sidor, färgillustr., hft.
Slutsåld
200 kr
Medlemspris:170 kr
Inkl moms och frakt
 
  • SLUTSÅLD. Arkitekt Jan Gezelius husprojekterande verksamhet är inte stor men uppmärksammad. Kritiker har framhållit det lätta handlaget som förenar det okonstlade med det konstskickliga i ett möte mellan det rustika och det förfinade. Hur blir hus med sådana egenskaper till? Vad har hänt vid Gezelius ritbord? Vad har det kvarlämnade ritmaterialet att säga om utformnings-processernas egenart och förlopp? Sådana frågor undersöker Ulf Janson i Vägen till verket. Undersökningen har två steg. Först rekonstrueras fyra utformningsprocesser ur Jan Gezelius praktik. Det är till att börja med processerna för Fågelmuseet på Ölands södra udde, Villa Drake i Borlänge och Eketorps museum på Öland. Till dessa tre välkända byggnadsverk kommer sedan de nya entrebyggnaderna vid Eketorps fornborg, som här presenteras för första gången. Rekonstruktionerna av utformningsarbetet görs med ledning av ett rikt arkivmaterial kompletterat av intervjuer med främst Jan Gezelius själv. Rekonstruktionerna formas till fyra historiska berättelser illustrerade med skisser och ritningar som utgör steg på vägen till det färdiga verket. I undersökningens andra steg analyseras det förlopp som ligger till grund för de historiska berättelserna. Analysen syftar till att dels klargöra utformningsprocessens struktur, dels diskutera processens förutsättningar, det vill säga vilken sorts kunnande som kan avläsas. Analysen tar stöd av teoretiska arbeten som bygger på undersökningar av praktiskt utformningsarbete. De analytiska begreppen hämtas från tidigare forskning, men de vidareutvecklas också för att kunna peka ut centrala faktorer i det arbetssätt som präglar utformningsprocesserna sådana de möter på papperet. Arbetet med undersökningen har utförts vid sektionen för arkitektur på Chalmers tekniska högskola med stöd från Byggforskningsrådet och Lars Erik Lundbergs Stipendiefond.