fbpx

Staden, våldet och tryggheten. Om social ordning i ett mångkulturellt samhälle

ISBN:978-91-7173-247-7
  • Utgivningsår och antal sidor: 2006. 330 sidor, hft.
235 kr
Medlemspris:210 kr
Inkl moms och frakt
 
  • I media rapporteras dagligdags om våldsbrott och den otrygghet det innebär att vistas i stadsrummet. Krav ställs på att skapa ordning och säkerhet, till exempel genom fler poliser, starkare social kontroll och kameraövervakning av tunnlar och allmänna platser. Arbetet med att förebygga brott väcker en mängd etiska frågor. Vilken typ av social ordning är möjlig och önskvärd i ett pluralistiskt och demokratiskt samhälle? Hur kan mångkulturalism förenas med ett inkluderande demokratiskt medborgarskap? Hur kan en stad vara öppen och samtidigt trygg för sin befolkning? Hur kan mångfald och social integration förenas? I Staden, våldet och tryggheten diskuterar Rolf Lidskog vad som karakteriserar en god social ordning i dagens samhälle. Genom att knyta samman diskussioner om senmodernitet, mångkulturalism och urbanitet visar han på möjligheten att förena kulturell mångfald och social sammanhållning. I sin analys av det svenska brottsförebyggande programmet tar Lidskog upp dess syn på social ordning och ger konstruktiva förslag till det brottsförebyggande arbetet. Enligt Lidskog bör ett brottsförebyggande program vara öppet för breda och reflekterande diskussioner om sina förutsättningar och konsekvenser. Rolf Lidskog är professor i sociologi vid Örebro universitet.