fbpx

Spridbar media. Att skapa värde och mening i en nätverkad kultur

ISBN:978-91-7173-4280
  • Utgivningsår och antal sidor: 2014, 375 sidor. Inbunden
  • Översättning: Joel Nordqvist
249 kr
Medlemspris:220 kr
Inkl moms och frakt
 
  • De sociala medierna och nätverkskulturen håller på att förändra medielandskapet radikalt och ställer både medieorganisationer och medborgare inför en rad besvärliga frågor som har med till exempel nyhetsvärdering, kontrollmöjligheter, moraliska gränsdragningar och ekonomisk makt att göra. Den tid när \"alla\" såg samma tv-program på samma gång och pratade om programmet på kafferasten dagen efter är oåterkalleligen förbi. Fler och fler vill välja tidpunkt och format för mediekonsumtion själva och föredrar streamade tjänster på nätet framför konventionellt tv-tittande. Många mediekonsumenter påverkar dessutom, direkt eller indirekt, själva medielandskapet, genom blogginlägg, YouTube-klipp och FaceBook-delningar; gränsen mellan att vara mediekonsument och att vara medieaktör har aldrig varit så genomsläpplig. Ett YouTube-klipp kan förändra ens liv, fråga den engelska sångerskan Sarah Boyle. Och det är kanske ingen tillfällighet att de senaste årens stora populärlitterära sensation, E. L. \"James Femtio nyanser av honom\", började som \"fan fiction\" på nätet. På det politiska området hade gräsrotsföreteelser som \"den arabiska våren\" och Occupy Wall Street-rörelsen knappast varit möjliga utan de sociala mediernas genomslag och snabbhet. I samband med den här utvecklingen har nyhetsmonopol av olika slag kommit att ifråga­sättas och undermineras mer och mer och frågan om hur man i framtiden ska kunna ta betalt för journalistik och andra medieprodukter bara blivit mer och mer akut. Det är, kort sagt, en jävla röra. Den röran försöker medieforskarna Henry Jenkins, Sam Ford och Joshua Green bringa åtminstone en viss ordning i. Deras bok \"Spridbar media. Att skapa värde och mening i en nätverkad kultur\" tar ett mycket brett grepp om ämnet och belyser många olika aspekter av den omvälvning som pågår. Det handlar om kommunikationsvillkor, finansieringsmetoder, distributionsformer, maktförhållanden, rättighetsfrågor, subkulturer, fan-aktivitet med mera. Om våra möjligheter att värdera och cirkulera medietexter och därigenom forma vår mediemiljö och vår värld över huvud taget. Om vad vi egentligen åstadkommer med våra Tweets och YouTube-klipp. Och om vad Nollywood skulle kunna lära oss om Hollywood och tvärtom. Läsaren får en intressant inblick i de stora medieföretagens ofta motsägelsefulla strategier för att behålla sin hotade (men fortfarande på många sätt självklara) maktställning. Boken belyser också gräsrotsaktivismens på sina sätt lika motsägelsefulla existensvillkor, där förmågan att väcka uppmärksamhet kring en fråga inte nödvändigtvis motsvaras av en förmåga att hålla liv i frågan på längre sikt.