Skriv- och läsbefruktning

ISBN:91-7173-037-0
  • Utgivningsår och antal sidor: 1995. 80 sidor hft
  • Översättning: Britta Stensson
130 kr
Medlemspris:102 kr
Inkl moms och frakt
 
  • Skriv- och läsbefruktnining är en bok som riktar sig till lärare som vill finna vägar att utveckla sina elevers berättande i muntlig och skriftlig form. Utgångspunkten är att läsning av skönlitteratur och det egna skrivandet påverkar varandra ömsesidigt. Donald Graves anser också att det är viktigt att läraren parallellt med sina elever själv läser och skriver för att kunna gå in i fruktbara samtal med barnen om deras texter. Det gäller att verkligen kunna uppmärksamma vad som händer i deras skrivande och se hur varje barn utvecklas. Donald Graves diskuterar hur författare bygger upp sina berättelser ? hur de börjar, hur karaktärerna presenteras, hur intrigen byggs upp, hur man använder dialog osv, och visar hur man använder dessa element i berättelsen för att skapa en fungerande text. Donald Graves betonar vikten av att vara öppen för experiment, av att ta de ungas texter på allvar och av att våga ta risker just för att kunna nå fram till det som all skönlitteratur i slutändan handlar om: vår kärlek till människan och världen, våra önskningar och vår rädsla.