fbpx

Skriv mer! Skrivundervisning under de första skolåren

ISBN:978-91-7173-355-9
  • Utgivningsår och antal sidor: 2011, 90 sidor. Hft.
  • Översättning: Anna Sörmark
130 kr
Medlemspris:105 kr
Inkl moms och frakt
 
  • Hur gör man för att undervisa barnen i de första årskurserna hur man berättar och skriver? Räcker det inte att bara låta dem skriva sina sagor och händelseböcker? Hur utvecklar vi barnen som skribenter och hur ger vi dem hantverket? Lucy Calkins framhåller i Skriv mer! att det är lärarens uppgift att fungera som modell för undervisningen. Läraren måste genom eget skrivande bli medveten om vad som är en god text och hur man åstadkommer den. I mötet med en barntext är hennes uppgift att kunna se var barnet befinner sig i sin skrivprocess, vad barnet försöker att göra och att understödja det i försöken att gestalta sin värld. Hon måste också kunna stödja varje barn i en klass oavsett vilken nivå det befinner sig på. Lucy Calkins är professor vid Teachers College i New York arbetar med att utveckla pedagogiken kring barns skrivande och läsande. Hon har även skrivit Berätta mer! (Daidalos, 2010).