fbpx

Skapandets rätt

ISBN:91 7173 3016
  • Utgivningsår och antal sidor: 2009, 373 sidor
250 kr
Medlemspris:224 kr
Inkl moms och frakt
 
  • Skapandets rätt är på en och samma gång en skildring av den svenska upphovsrättens utveckling, en kultur- och mediehistorisk betraktelse över författarskapets skiftande gestalt samt en viktig bakgrund till de senaste årens upphovsrättsdebatt. Denna avhandling ger inte bara en överblick över en 150-årig rättshistoria som sträcker sig från upphovsrättens inträde i svensk lagstiftning vid 1800-talets början fram till instiftandet av dagens upphovsrättslag 1960. Den anlägger också ett kulturvetenskapligt perspektiv på rättsutvecklingen där lagtexter och rättskällor kontrasteras mot romaner och filmer för att ge en bild av hur kulturella värderingar och föreställningar har format upphovsrätten under årens lopp. Genom att blottlägga och analysera några av upphovsrättens grundfrågor visar författaren att dagsaktuella dilemman i själva verket har en lång förhistoria. Här kan man exempelvis se hur motsättningen mellan upphovsmannens rättigheter och publikens behov, globaliseringens inverkan och den nya teknikens utmaningar inte är unika för informationsåldern utan i själva verket har diskuterats många gånger under upphovsrättens historia.