Böcker

Hobbes12961

Leviathan


270 kr
Medlemspris:256 kr
Inkl moms och frakt

Ruesen20208

Berättelse och förnuft. Historieteoretiska texter


210 kr
Medlemspris:188 kr
Inkl moms och frakt

Kaldor203962

Det globala civilsamhället. Ett svar på krig


176 kr
Medlemspris:155 kr
Inkl moms och frakt

Derrida25119

Religionen


200 kr
Medlemspris:170 kr
Inkl moms och frakt

Koselleck20125

Erfarenhet, tid och historia. Om historiska tiders semantik.


176 kr
Medlemspris:155 kr
Inkl moms och frakt

Bauman20043

Samhälle under belägring


210 kr
Medlemspris:188 kr
Inkl moms och frakt

Andersson19032

Om vetenskapens gränser. Socialfilosofiska betraktelser


192 kr
Medlemspris:180 kr
Inkl moms och frakt

Duboeuf198979

Ekonomisk teori. En introduktion


160 kr
Medlemspris:125 kr
Inkl moms och frakt

Muenkler19702

De nya krigen


200 kr
Medlemspris:170 kr
Inkl moms och frakt

Benhabib199789

Jämlikhet och mångfald. Demokrati och medborgarskap i en global tidsåler


200 kr
Medlemspris:180 kr
Inkl moms och frakt

Lindensjo19546

Perspektiv på rättvisa


210 kr
Medlemspris:188 kr
Inkl moms och frakt

Doust19381

Randanmärkningar till psykoanalysens etik


220 kr
Medlemspris:200 kr
Inkl moms och frakt

Jonasdottir18816

Kärlekskraft, makt och politiska intressen


210 kr
Medlemspris:188 kr
Inkl moms och frakt

Eriksen19624

En författning för Europa?


200 kr
Medlemspris:170 kr
Inkl moms och frakt

Kittler-24-37

Maskinskrifter. Essäer om medier och litteratur


230 kr
Medlemspris:200 kr
Inkl moms och frakt

James175x4

Pragmatism


145 kr
Medlemspris:140 kr
Inkl moms och frakt

haberm18142

Den mänskliga naturens framtid. På väg mot en liberal eugenik?


160 kr
Medlemspris:140 kr
Inkl moms och frakt

Deleuze17251

Nietzsche och filosofin


210 kr
Medlemspris:188 kr
Inkl moms och frakt

Touraine17338

Kan vi leva tillsammans? Jämlika eller olika


220 kr
Medlemspris:200 kr
Inkl moms och frakt

Lifestyle16364

Lifestyle, Desire and Politics. Contemporary Identities


240 kr
Medlemspris:220 kr
Inkl moms och frakt

Ingvarsson17842

En besynnerlig gemenskap. Teknologins gestalter i svensk prosa 1965?70


210 kr
Medlemspris:188 kr
Inkl moms och frakt

Held17763

Den omstridda globaliseringen


170 kr
Medlemspris:155 kr
Inkl moms och frakt

Welin18305

Från nytta till rättigheter. En politisk-filosofisk odyssé


184 kr
Medlemspris:170 kr
Inkl moms och frakt

Honneth18061

Erkännande. Praktisk-filosofiska studier


168 kr
Medlemspris:155 kr
Inkl moms och frakt