fbpx

Resa och skriva

ISBN:91-7173-230-6
  • Utgivningsår och antal sidor: 2006. 248 sidor, hft
192 kr
Medlemspris:165 kr
Inkl moms och frakt
Med frakt Standardfrakt för 0 kr
 
  • Reseskildringar är lika gamla som litteraturen själv. Odysseus? reseäventyr bildar ett av våra första stora epos, Dantes resa genom Inferno till Paradis var den första stora imaginära och metafysiska resan, romanen i modern mening inleddes när Cervantes lät sin anonyme knapadelsman ta namnet Don Quijote och ge sig ut på vägarnas äventyrsresa, Defoe gav sitt bidrag till den moderna individens konstitution när han lät Robinson Crusoe stranda på sin sjöresa. I Resa och skriva företar Arne Melberg en vandring genom ett stort urval av modern rese-litteratur. Denna litteratur, vars början han förlägger till 1890-talet, handlar om mötet med den andre och den främmande kulturen. Inte sällan tar detta möte form av en inversion där det främmande presenteras som det egnas motsättning, men det kan också leda till en kritisk reflektion över det egna. Melberg diskuterar reselitteraturen i ett genreperspektiv ? hur den kombinerar element av fiktion, reportage och biografi ? och underkastar den politiserade reselitteraturen en kritisk granskning.