Randanmärkningar till psykoanalysens etik

ISBN:91-7173-193-8
  • Utgivningsår och antal sidor: 2003. 315 sidor hft
220 kr
Medlemspris:200 kr
Inkl moms och frakt
 
  • Den franske psykoanalytikern Jacques Lacan (1901?1981) har haft en central betydelse för fransk filosofi, framför allt genom de seminarier som han höll under 30 års tid i Paris. Maurice Merleau Ponty, Michel Foucault, Louis Althusser, Gilles Deleuze, Alan Badiou har alla influerats av Lacan. Men han har även betytt mycket för diskussioner inom fransk lingvistik liksom för senare tids kulturteori. Randanmärkningar till psyko-ana-lysens etik är den första genomgripande svenska studien av Lacan. Den tar utgångspunkt i Lacans seminarium »Psyko-analysens etik» som hölls 1959?1960 och försöker gripa det lacanska tänkandet utifrån formeln »Det bortträngda begäret och den moraliska lagen är en och samma sak» gripa det lacanska tänkandet. Randanmärkningar är en kritisk framställning som öppnar en väg in ett tänkande som anses svårtillgängligt. Den förklarar varför det är mödan värt att läsa Lacan, vad det är som gör hans texter viktiga både teoretiskt och praktiskt. Den försöker göra rättvisa åt Lacans disciplinöverskridande tänkande samtidigt som den håller den psykoanalytiska praktikens vetenskapsteoretiska förut-sättningar i fokus. Dariush Moaven Doust har arbetat med Lacans teorier sedan mitten på 80-talet. Han har studerat vid institutionen för psykoanalys vid Universitetet Paris-VII. Detta är hans doktorsavhandling i idéhistoria.