fbpx

Rätten till rättfärdigande

ISBN:978-91-7173-258-3
  • Utgivningsår och antal sidor: 2007. 256 sidor, hft.
  • Översättning: Svenja Hums
220 kr
Medlemspris:195 kr
Inkl moms och frakt
Med frakt Standardfrakt för 0 kr
 
  • Vad är vi skyldiga varandra som medlemmar av ett samhälle, som deltagare i socialt samarbete? Finns det en rättviseidé som kan göra anspråk på transkulturell giltighet? Frankfurtfilosofen Rainer Forst försöker i denna bok utarbeta grunderna för en teori om politisk och social rättvisa i dialog med John Rawls och Jürgen Habermas. Rättvisans grundläggande princip är, enligt Forst, en moralisk rätt till rättfärdigande: rätten att bli respekterad som en person som kan ta ställning till och kräva skäl. Ingen får behandlas på ett sätt som det saknas rimliga skäl för. Detta krav måste de institutioner som reglerar vårt samliv uppfylla. Rätten att kräva skäl är den mest grundläggande moraliska rättigheten i den meningen att den ligger till grund för alla andra rättigheter och skyldigheter. Forsts utgångspunkt är frågan om vad som konstituerar moraliska skäl och vilken kognitiv status sådana skäl har. Idén om rätten till rättfärdigande utarbetar han genom att undersöka grundbegrepp som frihet, demokrati och tolerans och genom en diskussion av det som förenar och skiljer John Rawls teori om rättvisa som »fairness» och Jürgen Habermas diskursteori om rätt och demokrati. Resultatet är en teori om rättvisa där frågan om »diskursiv makt» ? att kräva och producera skäl och att utmana falska legitimeringar ? står i centrum. Mot denna bakgrund diskuterar Forst i en avslutande artikel vad rättvisa betyder på ett transnationellt plan. Rainer Forst, född 1964, var elev till Jürgen Habermas och är nu professor i politisk teori vid universitetet i Frankfurt am Main