fbpx

Rätten och rättvisan

ISBN:91-7173-220-9
  • Utgivningsår och antal sidor: 2005, 160 sidor hft
  • Översättning: Svenja Hums
185 kr
Medlemspris:165 kr
Inkl moms och frakt
 
  • I centrum för denna bok står den urgamla frågan om förhållandet mellan rätt och moral. Idag som tidigare står två grundpositioner mot varandra: den positivistiska och den icke-positivistiska. Rättspositivismen hävdar att de båda ska skiljas åt, den icke-positivistiska positionen att begreppet rätt inte kan definieras oberoende av en moralisk måttstock. Den tyske rättsteoretikern Robert Alexy gör en noggrann genomgång av striden om rättsbegreppet, bl.a. i förhållande till Nazitysklands rättsordning och fenomenet med extrem rättslig orättvisa. Till grund lägger han distinktionen mellan ett åskådar- och ett deltagarperspektiv. Den rättspositivistiska positionen kan bara upprätthållas i ett åskådarperspektiv, medan man som deltagare i ett rättssystem ofrånkomligen ställer frågan om rättens riktighet, om dess förhållande till rättvisan. Alexy argumenterar för ett rättsbegrepp som kombinerar rättspositivismens klassiska element att rätten är vederbörligt fastställd och socialt verksam med den icke-positivistiska rättsteorins riktighetskrav. Boken är försedd med en inledning av professor emeritus Aleksander Peczenik. Robert Alexy är professor i offentlig rätt och rättsfilosofi vid Christinan-Albrechts-Universität i Kiel. Bland hans övriga publikationer kan nämnas böckerna Theorie der juristischen Argumentation, Theorie der Grundrechte och Recht, Vernunft, Diskurs. Utanför juristernas krets är Alexy främst känd som företrädare för en variant av det diskursteoretiska program som förknippas med Apel och Habermas.