Positivism & marxism

ISBN:91-86320-83-1
  • Utgivningsår och antal sidor: 2:a uppl. 1997. 304 sidor hft
190 kr
Medlemspris:165 kr
Inkl moms och frakt
 
  • Boken vänder sig till alla som är intresserade av vad vetenskap är. Denna fråga berör inte enbart vetenskapsmännen själva. Vetenskapen genomsyrar hela vårt samhälle. Det ovetenskapliga framstår nästan som detsamma som det förkastliga. Det finns all anledning att skapa sig en bild av vetenskapens grundvalar. Vilken bild vi har påverkar i mångt och mycket vårt sätt att tänka och att handla. Bokens översikt över vetenskapsteoretiska problem och skolbildningar hoppas vi skall bidra till att fördjupa förståelsen av vetenskapen. Ur bokens förord