fbpx

Om vetenskapens gränser. Socialfilosofiska betraktelser

ISBN:91-7173-190-3
  • Utgivningsår och antal sidor: 2004, 260 sidor hft
192 kr
Medlemspris:180 kr
Inkl moms och frakt
 
  • "Om man ser på själva ordet kan man säga att vetenskap är skapat vetande. Vetenskapen är alltså ingen kunskap som ligger fix och färdig där ute i världen och som forskaren bara kan plocka upp. Vetenskapen samlar inte in fakta, som det brukar stå i metodböckerna, utan den tillverkar fakta. Så ser grundtanken ut i den här boken. Nästa fråga blir då: Vad gör egentligen vetenskapen när den vetenskapar? Hur ser själva tillverkningsprocessen ut? Och till sist: Hur påverkas vi av de produkter och slagg-produkter som vetenskapen skapar? Det är frågor som jag ska försöka belysa i den här boken. För mig personligen handlar det också om ett bokslut. Ett försök att sammanfatta de socialfilosofiska funderingar om vetenskapens gränser som sysselsatt mig i snart fyra decennier, alltsedan jag i början av 1960-talet som mycket allvarlig ung man råkade läsa Charles Percy Snows klassiska verk De två kulturerna, som kan sägas vara en föregångare till den positivismdebatt som skulle komma några år senare. Om detta blir ett preliminärt eller definitivt bokslut återstår att se." Sten Andersson är fil dr i sociologi, författare och översättare. Han har skrivit ett tiotal böcker, en rad forskningsrapporter och artiklar och har översatt ett hundratal verk.