fbpx

Om lycka. Från Aristoteles till vår tids hjärnforskning

ISBN:978-91-7173-364-1
  • Utgivningsår och antal sidor: 2012. 228 s. Danskt band.
  • Översättning: Eva Björkander Mannheimer
230 kr
Medlemspris:200 kr
Inkl moms och frakt
 
  • I Om lycka – från Aristoteles till vår tids hjärnforskning ställer Sissela Bok den eviga frågan om vad lycka är och redogör för hur den behandlats genom århundradena, från antikens filosofer, via upplysningen och Darwin till dagens hjärnforskning. Under de senaste decennierna har vetenskapen börjat intressera sig för människors upplevelse av lycka och välbefinnande, för vad som händer i hjärnan under sådana tillstånd och hur interaktionen mellan arv och miljö ser ut. Sissela Bok betraktar dessa forskningsresultat i ljuset av den humanistiska traditionen, dess tänkare, historiker och poeter. Hon redogör för olika definitioner av lycka och försöken att mäta den och jämför de motstridiga argumenten om vad som skapar lycka. Om lycka handlar också om de moraliska frågor, hur vi bör leva våra liv och handla mot andra, som våra föreställningar om lycka aktualiserar. Hur viktig är till exempel vår egen personliga lycka i förhållande till andras lycka i en värld där vi i högre utsträckning än någonsin förr är medvetna om de extrema klyftorna mellan nöd och överflöd? Och hur skall vi bemöta individer och grupper som förespråkar intoleranta eller direkt inhumana uppfattningar om lycka och välbefinnande?