Offentlighetens gräner

ISBN:978-91-7173-366-5
  • Utgivningsår och antal sidor: 2012. 380 sidor. Hft
250 kr
Medlemspris:220 kr
Inkl moms och frakt
 
  • Öppet självbiografiska verk – litterära självframställningar – tilldrar sig ett stort intresse på kultursidorna och väcker ofta häftiga och motstridiga reaktioner. Diskussionen om Carina Rydbergs, Maja Lundgrens, Lars Noréns och andra författares självframställningar har problematiserat litterära och etiska gränsdragningar och även givit upphov till ett mer grundläggande meningsutbyte om vår tids samhällsmoral. I vilken utsträckning är det till exempel moraliskt försvarbart att lämna ut människor offentligt? Är somliga litterära uttryckssätt mer civiliserade än andra? Får man öppet tillstå att man vill hämnas på någon? Karl Malmqvist går i avhandlingen ”Offentlighetens gränser” igenom de kontroverser ett antal svenska litterära självframställningar givit upphov till under perioden 1976–2008. Han belyser böckernas mottagande och vad detta säger om gränsen mellan privat och offentligt i litteraturen, debatten och samhället.