fbpx

Natur och samhälle. Om det praktiska förnuftets evolution

ISBN:91-7173-097-4
  • Utgivningsår och antal sidor: 1999. 352 sidor, hft
  • Översättning: Joachim Retzlaff
210 kr
Medlemspris:188 kr
Inkl moms och frakt
 
  • Natur och samhälle - om det praktiska förnuftets evolution är en kritisk undersökning av förhållandet mellan samhälle och natur. Klaus Eder visar hur våra föreställningar om naturen är kulturellt bestämda och beskriver hur samspelet mellan de moderna industrisamhällena och naturen blir allt mer våldsamt och destruktivt. Genom en analys av kulturella symboler, ritualer och tabuföreställningar ifrågasätter Eder bilden av naturen som ett objekt. Naturen är, menar han, en social konstruktion. Boken innehåller en genomarbetad kritik av Marx och Durkheims naturuppfattningar och leder fram till en radikal omtolkning av relationen mellan samhälle, kultur och natur. Natur och samhälle mynnar ut i en granskning av den moderna miljöpolitikens symboliska grundvalar. Eder visar hur miljörörelsen, och den sociala konstruktionen av naturen, utgör en nyckel för att förstå samhället. Eders banbrytande studie kommer att bli en självklar referenspunkt för varje debatt om miljöfrågor och förhållandet mellan ekologi och samhälle. Klaus Eder är professor i sociologi vid Humboldt-universitetet i Berlin.