fbpx

Muslimer i nya samhällen

ISBN:978 91 71732699
  • Utgivningsår och antal sidor: 2009. 241 s. Hft
245 kr
Medlemspris:220 kr
Inkl moms och frakt
 
  • I denna bok tar Roald upp det multikulturella Sveriges utmaningar – spänningar mellan assimilation och gruppers autonomi, mellan individens rättigheter och gruppers kulturella rättigheter. Hur förhåller sig muslimer till islamsk och svensk familjerättslagstiftning? Hur uppfattar muslimska politiska aktivister förhållandet mellan det svenska och det muslimska. Hur ser muslimska kvinnor på huvudduken? Den muslimska gruppen uppvisar enligt Roald betydande interna oenigheter och hon relaterar dessa till den globala teologiska debatten inom islam. Utförligt belyser hon konsekvenserna av muslimska samfunds vigselrätt, hur kvinnor blir gifta både enligt svensk lag och enligt sharia och hur kvinnor som är skilda enligt svensk lag fortfarande kan gälla som gifta enligt islamsk lag. En multikulturalistisk politik hotar, enligt Roald, att sätta kvinnor, barn och minoriteters minoriteter i kläm. Anne Sofi Roald är religionshistoriker, expert på islam och själv konverit. Hona har tidigare utgivit bl.a Islam. Historia, tro och nytolkning och är professor vid Malmö Högskola.