Modrande & praxis. En feministfilosofisk undersökning

ISBN:91-86320-99-8
  • Utgivningsår och antal sidor: 1993, 361 sidor hft
210 kr
Medlemspris:180 kr
Inkl moms och frakt
 
  • Boken är en kraftfull vidräkning med den traditionella etik som i upplysningens anda identifierar moral med rationalitet i ingenjörsmening, med relationer mellan typiska vuxna på likställd nivå som fattar genomtänkta beslut utifrån klart uppställda alternativ. I likhet med många andra samtida nyaristoteliker betonar Holm i stället svårigheten att tillämpa de abstrakta modellerna på faktiska situationer. Hon påpekar att flera viktiga relationer i livet råder mellan ojämlika varelser... Maria Carlshamre, Dagens Nyheter