fbpx

Mediekultur mediesamhälle

ISBN:9789171733351
  • Utgivningsår och antal sidor: 3:3 uppl. 2011. 435 sidor, hft
  • Översättning: Sten Andersson
250 kr
Medlemspris:230 kr
Inkl moms och frakt
 
  • Massmedierna öppnar våra privata liv mot omvärlden. De ger material för tanken och de sätter känslorna i rörelse. De ingår i ekonomiska, politiska och kulturella processer och de omfattar många genrer ? från reklam till nyhetsjournalistisk, från såpoperor till idrottsreferat, från politiska debatter till action-filmer. Jostein Gripsrud har skrivit en övergripande introduktion till ämnet medievetenskap. Medievetenskap är en disciplin som förenar en rad olika ämnes- och forskningstraditioner. Författaren försöker integrera dess humanistiska och samhällsvetenskapliga traditioner och ger inte minst det historiska perspektivet en viktig roll. I centrum för mediestudiet sätter författaren mediernas »texter» ? det vi möter som »mediekonsumenter» ? och han försöker genomgående att relatera de teoretiska perspektiv som introduceras till konkreta exempel och analyser. Mediekultur ? mediesamhälle är en engagerad och engagerande bok, som inviterar läsaren till en kritisk diskussion om mediernas roll i det moderna samhället. Jostein Gripsrud är professor i medievitenskap vid Universitetet i Bergen och aktiv mediedebattör. Han har bl a utgivit The Dynasty Years: Hollywood and Critical Media Studies.