Ingen bild har valts

Marxistiska äventyr

ISBN:91-7173-139-3
  • Utgivningsår och antal sidor: 2002, 256 sidor, hft
  • Översättning: Gunnar Sandin
200 kr
Medlemspris:180 kr
Inkl moms och frakt
 
  • Marxismen har varit viktig för mig under hela mitt liv, den har alltid varit en del av mig själv», säger Marshall Berman, »och det är fortfarande angeläget för mig att förstå varför.» Uppsatserna i Marxistiska äventyr, som spänner över en period av mer än fyrtio år - från ett utdrag ur Oxfordteserna från 1963 (under Isaiah Berlins handledning) till den nya betraktelse över Kommunistiska manifestet han skrev 1998 - är alla olika uttryck för denna vilja att förstå. Utgångspunkten är den unge Bermans möte med Marx Ekonomisk-filosofiska manuskript på 1950-talet, som kom att spela en avgörande roll för honom. Här fann han grunden för en marxistisk humanism som hävdar människans universella rätt att eftersträva en fri utveckling av sin »fysiska och andliga energi» men som också fördömer det marknadssamhälle som via penningen förvandlar individualiteten till något säljbart. Och, menar Berman, om marxismen ska kunna födas på nytt så är det dess frigörande potential, dess förmåga att åskådliggöra en värld bortom det dagliga slitet för brödfödan, som måste finna sin gestaltning. Just här har Berman sin styrka. Marxistiska äventyr innehåller inte bara uppsatser om Marx utan handlar också om några av de som följt i hans fotspår: Edmund Wilson, Georg Lukàcs, Meyer Schapiro och Walter Benjamin (och ett intressant kapitel om Studs Terkel). Marshall Berman undervisar vid City University i New York.