fbpx

Människonatur och samhällsstruktur. En kritisk introduktion till ekonomisk teori

ISBN:91-7173-239-x
  • Utgivningsår och antal sidor: 2006, 250 sidor hft
  • Översättning: Eva Backelin
215 kr
Medlemspris:189 kr
Inkl moms och frakt
 
  • Rationalitet, jämvikt och effektivitet är tre centrala begrepp i ekonomisk teori. Men vad betyder det egentligen att handla rationellt? När är ett socialt system i jämvikt? Och vad menar man med en effektiv social organisering? Boken förklarar dessa begrepp och ger en grundlig och kritisk framställning av den samhällsanalys som baseras på ekonomisk teori. Ur författarens förord: Den här boken ger en kritisk och metodorienterad introduktion till ekonomisk teori. Den bryter därför med en tradition i ekonomiundervisningen, där idén om att kritisk reflektion bör komma sent i studiet bitit sig fast. Vi sätter skygglappar på studenterna så fort de kommer innanför dörren. Vi serverar dem fakta och drillar dem i modellanvändning. Frågor knutna till perspektivet, till själva den metodiska grundval som modellerna bygger på, får vänta. Först ska man lära sig ämnet, och inte förrän man uppnått fingerfärdighet med modellerna kan man ? eventuellt ? ta bort skygglapparna och reflektera över ämnets perspektiv. Jag tror det här är ett välment, men missförstått grepp. För det första leder det till att få ekonomistudenter, och kanske få ekonomer över huvud, har en genomtänkt kritisk hållning till det förklaringsperspektiv ämnet erbjuder. Och det är inte så märkligt; går man länge nog med skygglappar, är det risk för att man blir trångsynt. De flesta ekonomistudenter jag möter kan inte redogöra för de essentiella dragen i ekonomisk metod. Därför ser de heller inte hur stränga perspektivets villkor är, de ser inte de ekonomiska förklaringsmodellernas gränser. För det andra tror jag att vi får ett fastare grepp om ekonomisk teori, om vi reflekterar över de villkor teorin vilar på och tänker efter vilka alternativ som finns. Men boken är inte bara skriven för ekonomistudenter eller ekonomer som behöver lyfta blicken lite. Ekonomiska förklaringar vilar på två idéer: instrumentell rationalitet och jämvikt. Man utgår från aktörer som handlar målinriktat för att förverkliga väldefinierade intressen. Samhällsfenomen förklaras som en jämvikt i en inter-aktion mellan sådana instrumentellt rationella aktörer. Det är inte bara ekonomer som förklarar och evaluerar i ljuset av denna teori om rationella val. Perspektivet används också av statsvetare, socialantropologer, sociologer och historiker. Alla som vill ha en kritisk introduktion till detta perspektiv kan ha nytta av den här boken. Dessutom hoppas jag att den blir läst av samhällsforskare som rekonstruerar sociala fenomen med andra verktyg än dem ekonomisk teori erbjuder. Speciellt nyttig kommer den att vara för dem som är kritiska till det ekonomiska tänkesättet, men som aldrig riktigt har satt sig in i perspektivet. Kanske kan min framställning ge underlag för ett mer fruktbart samtal mellan dem som använder teorin om rationella val för att förklara samhällsfenomen och dem som ställer sig mer kritiska till denna förklaringsteori.