fbpx
Ingen bild har valts

Människans natur och handlingsliv

ISBN:91-7173-221-7
  • Utgivningsår och antal sidor: 2005. 276 sidor, hft
  • Översättning: Alf Ahlberg
225 kr
Medlemspris:196 kr
Inkl moms och frakt
 
  • John Dewey (1859?1952), den amerikanska pragmatismens förgrundsgestalt, före-språkar i Människans natur och handlingsliv (1922) »en moral grundad på studiet av den mänskliga naturen istället för på förakt för den». Den mänskliga naturen betraktar Dewey som öppen: från en mångfald impulser utvecklar männi-skan i sitt samspel med andra handlingsvanor som kanaliserar impulserna mot bestämda mål och stabiliserar handlingsförväntningar. När vanorna inte längre fungerar pga. förändrade omständigheter, när de har oönskade och oavsedda konsekvenser, uppstår ett behov av överväganden, av reflekterad problemlösning. Moraliska frågor kan i Deweys pragmatiska perspektiv inte lösas med hänvisning till allmänna principer utan kräver en noggrann undersökning av problemsituationer, insamling av relevanta fakta och bruk av föreställningsförmåga: de kräver en öppen, prövande och experimentell hållning. Boken är försedd med en inledning av Carl-Göran Heidegren. �