fbpx

Landsbygdens globalisering. Medier, identitet och social förändring i nätverkssamhällets marginaler.

ISBN:978-91-7173-359-7
  • Utgivningsår och antal sidor: 2012, 190 sidor. Hft.
230 kr
Medlemspris:196 kr
Inkl moms och frakt
 
  • Landsbygdens globalisering handlar om den svenska landsbygdens omvandling i ett medialiserat, rörligt och symbolbemängt samhälle. Medier spelar en avgörande roll för landsbygdens framtid. Å ena sidan ökar medierna förbindelserna mellan stad och land och ruckar därmed på geografiska gränser, å andra sidan formar de människors föreställningar om stad och land, centrum och periferi, framtid och historia. Med en nationell enkätundersökning och lokala fallstudier i Skåne och Värmland som grundval studerar Magnus Andersson och André Jansson det medialiserade spänningsfältet mellan lokalt nedärvda levnadsmönster och en alltmer mångfacetterad och sammanlänkad omvärld. Landsbygdens globalisering argumentar med utgångspunkt i dessa studier för att den mångfald och hetero­genitet som social och geografisk mobilitet ger upphov till rymmer en potential till social förändring. När det etablerade och det historieförankrade möter andra erfarenheter kan en ny social hållbarhet och nya visioner om landsbygden (och olika landsbygder) uppstå. I det sammanhanget är kommunikationens nya tekniker och nätverk centrala. Dessa åstadkommer inga förändringringar i sig själva, men som plattformar och arenor för kommunikation skapar de förutsättningar för transformativa möten och handlingar. Magnus Andersson är lektor i medie- och kommunikations­vetenskap vid Malmö högskola. André Jansson är professor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Karlstads universitet.