fbpx

Långa vågor i den kapitalistiska utvecklingen

ISBN:91-85258-44-X
  • Utgivningsår och antal sidor: 1982. 125 sidor hft
  • Översättning: Nils Sjödén
80 kr
Medlemspris:65 kr
Inkl moms och frakt
 
  • Den belgiska marxisten Ernest Mandel ger i denna bok en historisk belysning av den rådande ekonomiska krisen med utgångspunkt från hypotesen om ?långa vågor? (ca 50-åriga cykler) i den kapitalistiska utvecklingen. Denna teori, som i början av 1920-talet formulerades av den ryska ekonomen Kondratieff, har på nytt aktualiserats i den senaste tidens ekonomiska diskussion. Dessa s.k. Kontratieff-cykler realterar Mandel till faser i den teknologiska utvecklingen och han diskuterar hur de kan inarbetas i den marxistiska kristeorins perspektiv. Han tar också upp frågan om det pris som mänskligheten kommer att tvingas att betala för att det kapitalistiska ekonomiska systemet ska kunna ta sig ur den innevarande stagnerande långa vågen och åter gå in i ett expansivt skede.