fbpx

Kunskap och kön. En studie av feministisk vetenskapsteori

ISBN:91-86320-90-4
  • Utgivningsår och antal sidor: 1992. 288 sidor hft
195 kr
Medlemspris:165 kr
Inkl moms och frakt
 
  • I denna kontroversiella studie diskuteras den feministiska teoribildningen. Margareta Hallberg visar att all forskning om kön baseras på vissa bestämda vetenskapsteoretiska idéer. Feminismen har visat sig forskningssocialt framgångsrik, menar Hallberg, de teoretiska framgångarna är däremot mer begränsade. Margareta Hallberg varnar för de negativa effekterna för kvinnorna själva när de accepterar eländesbeskrivningarna av sin tillvaro. Det leder till isolering och hindrar utvecklingen, menar hon. Det är lätt att tro att ingenting går att ändra på. Könet som öde är en av mänsklighetens allra mest omhuldade tankar och i en del psykologiska teorier går den igen. Margareta Hallberg tar den så kallade objektrelationsteorin som exempel. Den förklarar pojkars och flickors olika utveckling med deras skilda förhållanden till modern. Det är då viktigt att notera, säger hon, att vad man talar om är sociala fenomen, inte sexuella. Det är klart att vi är biologiskt olika, men detta förklarar bara en ringa del av våra olika livskarriärer. Huvudsakligen är vi socialt präglade, också som könsvarelser. Genus, inte kön, styr oss. Och genus går att förändra. Kerstin Vinterhed, intervju med Margareta Hallberg i Dagens Nyheter