fbpx

Kulturens väv. Utbildning i kulturpsykologisk belysning

ISBN:91-7173-171-7
  • Utgivningsår och antal sidor: 2002, 242 sidor, hft
  • Översättning: Sten Andersson
225 kr
Medlemspris:200 kr
Inkl moms och frakt
 
  • Kulturens väv är en essäsamling om utbildning. Men den begränsar sig inte till utbildning i vanlig bemärkelse ? den handlar inte bara om skolor och klassrum. Skolgången utgör ju bara en liten del av kulturens sätt att leda in de unga på de rätta eller kanoniserade banorna. Skolgången kan till och med kollidera med kulturens andra sätt att få de unga att följa kulturens krav och normer. Vi lever i en föränderlig tid som präglas av stora förväntningar om vad skolan bör »göra» för dem som väljer eller tvingas att gå där ? eller vad skolan kan göra med tanke på de andra krafter som omger den. Ska skolan bara inrikta sig på att reproducera kulturen och »assimilera» de unga till att bli små svenskar eller amerikaner. Eller bör den snarare hänge sig åt de omtumlande förhållanden som vi genomlever ? hänge sig åt det något riskfyllda och kanske smått idealistiska målet att förbereda eleverna så att de kan hantera den föränderliga värld de ska leva i? Och på vilket sätt ska vi kunna avgöra hur denna föränderliga värld kommer att se ut och vad den kommer att kräva av dem? Detta är inte längre några abstrakta frågor.