fbpx

Kulturen och människan

ISBN:978-91-7173-367-2
  • Utgivningsår och antal sidor: 1992, 2012. 172 sidor. Hft
  • Översättning: Gustav Gimdal & Inga-Lill Grahn
Andra upplagan
180 kr
Medlemspris:159 kr
Inkl moms och frakt
 
  • ”Rousseau framställer människan i historiens barndom som en fri och öppen varelse med förmåga att skapa sociala relationer präglade av spontanitet, äkthet och genomskinlighet. Mot detta samhälle ställer han det moderna livet med dess sken och förkonstling, dess förtryck och förnedring. Det gör han med en sådan bravur, att han, som Voltaire ironiskt formulerade det, ger oss lust att gå på alla fyra. I dessa sammanhang kan Rousseau framstå som en primitivist, som i först­a hand vill att människan ska återvända till ett mer ursprungligt och och spontant livssätt. Men i uppgörelsen med det moderna samhället skisserar Rousseau också möjligheten och nödvändigheten att skapa någonting nytt, en mera utvecklad social och politisk samlevnadsform, baserad på den aktive, den moraliskt ansvarsfulle medborgaren.” /Ur Eva-Lena Dahls inledning \"Kulturen och människan\" rymmer två texter av Rousseau: \"Avhandling om vetenskaperna och kons­ten\" (1750) och \"Avhandling om ojämlikheten mellan människorna\" (1754).