fbpx

Kapitalism i globaliseringens tid. Styrning av vår tids samhälle

ISBN:91-7173-130-x
  • Utgivningsår och antal sidor: 1999. 192 sidor, hft
  • Översättning: Gunnar Stensson
190 kr
Medlemspris:170 kr
Inkl moms och frakt
 
  • Hur ska det kaos som uppstår till följd av det orealistiska och utopiska projektet att »styra världen som en marknad» hanteras politiskt? Den frågan utgör utgångspunkten för Samir Amins studie Kapitalism i globaliseringens tid. Tills för mycket kort tid sedan sammanföll utrymmet för kapitalackumulationen med det handlingsutrymme som krävdes för att kunna hantera dess politiska och sociala konsekvenser. Efter andra världskriget kom den borgerliga nationalstaten att bli den modell för modernitet som eftersträvades i Tredje världen. Det var denna modernitet man försökte reproducera genom en självcentrerad nationell utveckling och uppbyggande av en modern stat. Globaliseringen har nu gjort slut på denna enhet. De gamla tillväxtmodellerna har störtat de perifera länderna i en kris för nationalstaten och återupplivat centrifugala krafter, ofta med etniskt ursprung. I Kapitalism i globaliseringens tid söker Samir Amin alternativ till den rådande underkastelsen under marknades krav. Han sätter sin lit till de »antisystemiska krafter» som i lika hög grad som ekonomin bidrar till att skapa historien. »Vinden håller på att ändra riktning», menar Amin, »och blåser nu på förnuftets sida». Ekonomen och historikern Samir Amin, född i Egypten 1931, har under de senaste trettio åren publicerat en rad böcker på engelska, franska och arabiska. Han förestår Third World Forum i Dakar, Senegal.