fbpx

Köpa och sälja sex. Mellan njutning, arbete och utnyttjande

ISBN:978-91-7173-469-3
  • Utgivningsår och antal sidor: 2016, 160 sidor
  • Översättning: Ida Andersen
200 kr
Medlemspris:168 kr
Inkl moms och frakt
 
  • Prostitution, bordeller, trafficking ... Det är ämnen som väcker starka känslor och debatt. Och som rent juridiskt hanteras på tämligen olika sätt i olika europeiska länder – i Sverige är ju sexköp som bekant kriminaliserade, i Tyskland, däremot, är bordeller lagliga och bordellprostitutionen reglerad som vilken näringsverksamhet som helst. Vad beror de här skillnaderna på? Och vad är egentligen prostitution? Hur har den sett ut tidigare i historien? Och hur ser de prostituerade – eller sexarbetarna, bara valet av term kan ju vara laddat – själva på sin verksamhet? Den italitenska sociologen Giulia Garofalo Geymonat tar i "Köpa och sälja sex" ett helhetsgrepp på prostitutionen och går systematiskt och koncist igenom en rad av dess mänskliga, sociala och juridiska aspekter. Det handlar alltså inte om ett reportage eller ett debattinlägg, utan om en (förhållandevis kort) bok som tar ett kliv tillbaka och försöker skaffa sig en överblick över själva terrängen, prositituionen som social praktik och struktur. Garofalo argumenterar själv inte för det ena eller andra juridiska perspektivet eller förhållningssättet när det gäller prostitution och hon varken angriper eller försvarar den, hon vill förstå vad den handlar om, problematisera den förenklade förståelse av den som ibland kännetecknar prostituionsdebatten. Giulia Garofalo Geymonato är sociolog och har varit verksam vid Lunds universitet.