fbpx

Jürgen Habermas - en introduktion

ISBN:91-7173-036-2
  • Utgivningsår och antal sidor: 1998. 160 sidor hft
  • Översättning: Thomas Lindén
100 kr
Medlemspris:78 kr
Inkl moms och frakt
 
  • I centrum för Walter Reese-Schäfers introduktion står Habermas tänkande sedan början på 80-talet, då han fullföljde sin övergång till språkfilosofin. Med denna teoretiska nyorientering - som ibland beskrivs som »den kritiska teorins linguistic turn» - som utgångspunkt reder Reese-Schäfer ut Habermas grundbegrepp som kommunikativt handlande, livsvärld och system, redogör för hans avvisande av medvetandefilosofin och metafysiken samt gör hans diskursteori om moral och rätt begriplig. Habermas ? en introduktion är en systematisk framställning och inleds med konsensusteorin. Därefter diskuteras de centrala begreppen i teorin om kommunikativt handlande samt inom diskursetiken. I det följande kapitlet - specialskrivet för denna svenska utgåva - redogör Reese-Schäfer för Habermas utkast till en rättsfilosofi, dvs en teori om rätten och dess förhållande till moralen och politiken, som det kommer till uttryck i arbetet Faktizität und Geltung. Vidare diskuteras bl a Habermas metafysikkritik, försvar av »det moderna projektet» och konkreta politiska ställningstaganden. Bokens avslutande litteraturdel är utvidgad och anpassad till en svensk läsekrets. Walter Reese-Schäfer är filosof verksam vid Martin Luther-universitetet i Halle-Wittenberg. Daidalos har tidigare utgivit hans Karl Otto Apel - en introduktion.