fbpx
Ingen bild har valts

Jämlikhet

ISBN:91-7173-159-8
  • Utgivningsår och antal sidor: 2002, 144 sidor, hft
  • Översättning: Gunnar Sandin
170 kr
Medlemspris:150 kr
Inkl moms och frakt
 
  • Vid sidan av frihet är jämlikhet en moralisk idé som ligger till grund för demokratiska samhällen. I likhet med frihet är jämlikhet ett komplext och omstritt begrepp. Jämlikhet kan ha olika betydelser, användas inom olika områden (rätt, politik, ekonomi) och inte minst är det omstritt hur jämlikhet förhåller sig till frihet, och omvänt. I sin lilla bok ger Alex Callinicos en tillbakablick på jämlikhetstankens historia: på dess rötter i 1700-talets revolutioner och vidare utveckling i den liberala och socialistiska traditionen. Han ger en klar och översiktlig presentation av den senare tidens omfattande filosofiska diskussion om »jämlikhet i vad?», om jämlikhetens värde, om förhållandet mellan fördelningsrättvisa och »erkännandets politik». Från filosofernas abstrakta utläggningar vänder han blicken mot dagens politiska diskussioner, och framför allt mot den tredje vägens företrädare och underkastar deras reformerade socialdemokrati en kritisk granskning. Alex Callinicos är professor i statsvetenskap vid universitet i York.