fbpx

Imperier. Världsherraväldets logik. Från Romarriket till Förenta staterna

ISBN:91-7173-241-1
  • Utgivningsår och antal sidor: 2006, 294 s. Hft.
  • Översättning: Joachim Retzlaff
225 kr
Medlemspris:200 kr
Inkl moms och frakt
 
  • Den tyske statsvetaren Herfried Münkler vann stor uppmärksamhet med sin bok De nya krigen. Hans nya bok Imperier har också den lovordats av tysk press. Den är »pliktlektyr för alla som vill sätta sig in i det aktuella världsläget och i synnerhet den Europeiska unionens perspektiv», skrev Münklers statsvetarkollega Claus Leggewie i Die Zeit. Münkler tecknar ett panorama över världshistoriens olika slags imperier: över sjöriken och landsbaserade imperier, handelsimperier och miltära välden, imperier som bygger på territoriell kontroll och sådana som bygger på kontroll av flöden (av människor, varor och kapital). Han diskuterar orsakerna till imperiers uppgång och fall, till deras olika grad av varaktighet och stabilitet och försöker destillera fram en »världsherraväldets logik». Mot denna bakgrund analyserar han USA som imperiemakt och vad som krävs för att Europa ska kunna hävda sig som en självständig politisk kraft jämte USA samt vara i stånd att stabilisera sina vacklande och kollapsande randområden. Herfried Münkler är professor i statsvetenskap vid Humboldtuniversitet i Berlin och författare till bl.a. en studie av Machiavelli (1982) och De nya krigen (2004) som utgivits av Daidalos.