fbpx

Hopp i stället för kunskap. Tre föreläsningar om pragmatism

ISBN:91-7173-192-x
  • Utgivningsår och antal sidor: 2003. 96 sidor hft
  • Översättning: Sven-Erik Torhell
155 kr
Medlemspris:135 kr
Inkl moms och frakt
 
  • Richard Rorty är en av samtidens mest omdiskuterade filosofer. I denna lilla bok, bestående av tre föreläsningar, ger han en tillgänglig och elegant presentation av sin version av pragmatismen. Ur författarens förord: Titeln »Hopp i stället för kunskap» är ett sätt att ange att Platon och Aristoteles hade fel i sin uppfattning att människans mest utmärkande och berömvärda egenskap är att ha kunskap om tingen som de verkligen är ? att kunna tränga bakom skenet för att nå verkligheten. Detta påstående belastar oss med den olycksaliga distinktionen sken ? verklighet och med metafysiken: en distinktion och en disciplin som pragmatismen visar hur vi ska klara oss utan. Jag vill degradera sökandet efter kunskap från ett mål i sig till ytterligare ett medel för strävan efter mänsklig lycka. Min kandidat till den mest utmärkande och berömvärda mänskliga egenskapen är vår förmåga att förlita oss på och att samarbeta med andra människor och särskilt att arbeta tillsammans för att göra framtiden bättre. Under gynnsamma omständigheter kulminerar vårt bruk av denna egenskap i utopiska politiska projekt, såsom Platons idealstat, kristna försök att förverkliga Guds rike här på jorden och Marx vision av proletariatets seger. Dessa projekt har som mål att förbättra våra institutioner så att våra avkomlingar kommer att kunna förlita sig på varandra och samarbeta ännu bättre och bli mer anständiga människor än vi själva har lyckats vara. Det rimligaste projektet av det slaget i vårt århundrade har varit att skapa en social demokrati, det vill säga ett klasslöst, kastlöst och jämlikt samhälle. Richard Rorty är född 1931. Han har varit professor i filosofi vid Princeton, senare vid University of Virginia och är idag professor i Comparative Litterature vid Stanford.