fbpx

Gäster och främlingar

ISBN:91-7173-133-4
  • Utgivningsår och antal sidor: 2001. 245 sidor, hft.
  • Översättning: Sten Andersson
210 kr
Medlemspris:185 kr
Inkl moms och frakt
 
  • Med Gäster och främlingar vill Saskia Sassen sätta in arbetskraftsmigrationen och flyktingströmmarna i Europa i det historiska sammanhang där de hör hemma. Hennes tes är att immigrationer från när och fjärran utgjort och utgör en integrerad del av Europas historia. Det handlar aldrig om massiva invasioner utan om strukturerade och differentierade processer som bestämmer vem det är som flyttar eller flyr och varthän. Dessa processer styr också migrationernas varaktighet och Saskia Sassen visar att det blivit allt viktigare att skilja mellan cirkulär migration och permanent bosättning. En annan viktig faktor är att immigrationspolitiken blivit en transnationell fråga: globaliseringen, framväxten av omfattande rättigheter för immigranter och det faktum att immigranter idag uppträder som politiska aktörer har alla bidragit till att reducera statens autonomi i immigrant- och flyktingfrågor. Saskia Sassen är professor i sociologi vid University of Chicago.