fbpx

Från hjärna till medvetande

ISBN:978-91-7173-306-1
  • Utgivningsår och antal sidor: 2010, 72 s. hft
  • Översättning: Svenja Hums
88 kr
Medlemspris:79 kr
Inkl moms och frakt
 
  • Det pågår en livaktig diskussion i gränslandet mellan hjärnforskning och filosofi. Vilka implikationer har hjärnforskningens resultat för människobilden och föreställningen om viljans frihet? i Från hjärna till medvetande diskuterar den tyske hjärnforskaren Wolf Singer hur man med neurobiologins hjälp kan förklara hur jagmedvetandet och upplevelsen av att kunna fatta egna beslut uppkommit. Hans hypotes är att egenskaper som dessa kan uppträda först när evolutionen skapat hjärnor med ett \"inre öga\" – hjärnor som förmår överblicka processer i sig själva, förmedla resultaten av denna interna övervakning till andra hjärnor och, sist men inte minst, skapa modeller av tillståndet i andra hjärnor. Boken rymmer också ett samtal mellan Singer och filosofen Lutz Wingert om förhållandet mellan naturvetenskapens människobild och humanvetenskapens. Wolf Singer är chef för avdelningen för neurofysiologi vid Max Planck-institutet för hjärnforskning i Frankfurt am Main. Lutz Wingert är filosofiprofessor i Zürich.