fbpx

Främlingskap och främmandegöring

ISBN:978-91-7173-283-5
  • Utgivningsår och antal sidor: 2009, 544 s. Hft.
335 kr
Medlemspris:300 kr
Inkl moms och frakt
 
  • Boken är ett resultat av forskningsprogrammet Främlingskap och främmandegöring, som studerat den akademiska undervisningen i litteratur och litteraturhistoria inom lärarutbildningen, grundutbildningar i moderna språk och i litteraturvetenskap. Den övergripande frågan är vad som krävs av litteraturundervisning för att den ska ta vara på och öppna studenterna för skönlitteraturens möjligheter att både göra det egna främmande och ge insikter i det främmande »andra». Syftet är att bidra till kunskapen om hur skönlitteratur används – och skulle kunna användas – dels i moderna erna språk, där studenterna läser texter på det »främmande» språket, och dels i ämnet litteraturvetenskap, där texter från »främmande» kulturer i mycket hög grad redan är tolkade och översatta – såväl språkligt som kulturellt. Hur kan en undervisning som vill utveckla ett akademiskt, nyanserat och framför allt själv reflekterande läsande konkret se ut? Innehåll Beata Agrell Mellan raderna? – till frågan om textens appellstruktur Staffan Thorson »Att följa den röda tråden...» Om studenters interaktion med prosafiktion Cecilia Alvstad Förhållningssätt till över- sättningar i den akademiska undervisningen Andrea Castro Fantastiska översättningar Genre, översättning och litteraturläsning på språkinstitutioner vid svenska universitet Sonia Lagerwall Ett fönster ut i det fiktiva rummet. Bildkonst som pedagogiskt instrument i litteraturunder- visningen Edgar Platen Litteraturens språk och kravet på en (främmande) kulturell kanon Ken Benson Litteraturhistoriers konstruk- tion av främmande kulturtra- ditioner Christian Mehrstam 3xBaudelaire Främlingar, kadaver och korrespondenser i forskning och handböcker för gymnasium och universitet