fbpx

Fenomenologins idé

ISBN:91-7173-031-1
  • Utgivningsår och antal sidor: 1989, 128 sidor hft
  • Översättning: Jan Bengtsson
165 kr
Medlemspris:150 kr
Inkl moms och frakt
 
  • Ett viktigt steg mot en svensk introduktion av denna tankeriktning innebär den nyligen utkommna Fenomenologins idé, i översättning av Jan Bengtsson. Boken består av fem föreläsningar som Husserl höll 1907. De syftar till att presentera kärnpunkterna i den nya erfarenhetsfilosofi som han vid denna tidpunkt alltjämt är i färd att utveckla. Föreläsningarna är intressanta genom sitt lite skissartade och prövande tonfall. Samtidigt innebär deras brist på bestämd riktning att de blir svårlästa för den som inte redan har en viss kännedom om frågeställningarna. En längre introducerande essä av Dick Haglund ger dock en god bakgrund. Hans Ruin, Dagens Nyheter