fbpx

Fattigdom och kapitalism i det förindustriella Europa

ISBN:91-85258-46-6
  • Utgivningsår och antal sidor: 1982. 310 sidor hft
  • Översättning: Gunnar Sandin
100 kr
Medlemspris:78 kr
Inkl moms och frakt
 
  • Vad kännetecknar fattigdomen i det förindustriella Europa? Var nödens omfattning lika stor i ekonomiskt utvecklade som i ekonomiskt efterblivna regioner? Vilka åtgärder vidtogs av staterna inför hotet från de fattiga? Varför förenades fattigdomen med kapitalistisk utveckling i vissa av Europas regioner, men inte i andra? Dessa och andra frågor försöker Catharina Lis och Hugo Soly besvara i denna bok, som både fyller en lucka i den historiska litteraturen och ger ett viktigt bidrag till diskussionen om kapitalismens uppkomst i Västeuropa.