fbpx

Förtroende

ISBN:91-7173-227-6
  • Utgivningsår och antal sidor: 2005. 240 sidor, hft
  • Översättning: Eva Backelin
210 kr
Medlemspris:179 kr
Inkl moms och frakt
 
  • Förtroende är Luhmanns kanske mest tillgängliga skrift. Den är försedd med en utförlig introduktion av Harald Grimen, som ger en vägledning till läsningen av Luhmanns text, diskuterar analysens starka och svaga sidor och placerar den i förhållande till strukturfunktionalismen och till förtroendeteorier i rational choice-traditionen och den fenomenologiska traditionen. »Luhmanns bok», säger Grimen, »har med rätta haft ett mycket stort inflytande på diskussioner om förtroende. Om jag vore tvingad att tillbringa resten av livet ensam på en öde ö och jag fick ta med en bok i ämnet, skulle jag ha valt Luhmanns bok. Boken visar Luhmann när han är som bäst, i de små analyserna. Samtidigt är analyserna så robusta att de kan diskuteras förnuftigt i ett annat språk än hans eget, som var systemteorins språk.» �