fbpx

Förnuft och rationalitet

ISBN:978-91-7173-346-7
  • Utgivningsår och antal sidor: 2011, 64 s. Hft
  • Översättning: Henrik Gundenäs
100 kr
Medlemspris:84 kr
Inkl moms och frakt
 
  • Det latinska ordet ratio ligger till grund för två mycket olika men besläktade idétraditioner inom analysen av mänskligt beteende. Å ena sidan den tradition som ställer förnuft mot passioner och, på senare tid, mot intressen. Å andra sidan den långt senare tillkomna idén om ”rationella val”, dvs. val som är rationella i ljuset av en aktörs preferenser och uppfattningar. Om teorin om rationella val har utarbetats med stor noggrannhet, kan inte detsamma inte sägas om förnuftsidén. Med stöd hos klassiska författare såväl som modern samhällsforskning, och med historiska såväl som samtida exempel, utvecklar Jon Elster idén om förnuft som opartiskhet och välgrundade uppfattningar och klargör dess förhållande till teorin om rationella val. Jon Elster är en av dagens mest framstående samhällsteoretiker. Han har ett omfattande och inflytelserikt författarskap i skärningspunkten mellan analytisk filosofi och samhällsvetenskap. Två genomgående teman i författarskapet är rationalitet/irrationalitet och principerna för samhällsvetenskapliga förklaringar. I Förnuft och rationalitet, baserad på hans installationsföreläsning som professor vid Collège de France, sammanfattar han elegant och tillgäng­ligt sina mångåriga reflektioner kring rationalitetens villkor och gränser.