fbpx

Förintelsen är över och vi måste resa oss ur askan

ISBN:978-91-7173-321-4
  • Utgivningsår och antal sidor: 2010, 264 s. Inb.
  • Översättning: Tommy Andersson
240 kr
Medlemspris:210 kr
Inkl moms och frakt
 
  • Grundtanken i den israe­liske politikern och opinionsbildaren Avraham Burgs djupt personliga och tankfulla essä Förintelsen är över och vi måste resa oss ur askan är att Israel behöver frigöra sig från förintelsen. Landet har enligt Burg gjort förintelsen till sin »egendom»: »I våra egna ögon är vi fortfarande partisaner, upprorsmän i ghettot, skuggor i koncentrationslägren – och detta oberoende av vårt land, vår stat, vår bruttonationalprodukt, Israels internationella ställning och väpnade styrkor». Konsekvensen har blivit en samhällelig och existentiell belägringsmentalitet – »Hela världen är emot oss» – som fått rättfärdiga behandlingen av palestinierna och en på många punkter diskutabel utrikespolitik. För att få perspektiv på den här problematiken sätter Burg in förintelsen sitt historiskt sammanhang och jämför den med andra exempel på folkmord, från armenierna, hererofolket och framåt. Kapitlet om Eichmannrättegången och Eichmanns dödsstraff – ett kapitel som bland annat baserar sig på avslöjande regeringsprotokoll – hör till det mest intressanta i boken. Burg söker sig också betydligt längre tillbaka i historien, till den judiska traditionens kulturella och religiösa källor, för att på nytt aktualisera en universalistisk judisk livssyn, inkluderande snarare än exkluderande. Dess­utom återvänder han, i ögonblicksfriska och konturskarpa minnesbilder, till den familjgemenskap och de israe­liska livsmiljöer som har format honom som människa och politiker. Förintelsen är över och vi måste resa oss ur askan är mycket mer än ett politiskt debattinlägg. Sitt svåra ämne till trots präglas boken av en trotsig – och närmast utopisk – optimism. Den hebreiska originalutgåvan 2007 väckte, naturligt nog, en våldsam debatt i Israel. »Detta är en viktig bok av en mycket modig man.» Tony Judt Avraham Burg är född 1955 och son till den förre ministern Yosef Burg. Mellan 1999 och 2003 var han knessets talman.