fbpx

Drama för lärande och insikt.
Texter i urval av Anita Grünbaum

ISBN:71732750
  • Utgivningsår och antal sidor: Oktober 2008. 294 s. Häftad
  • Översättning: Anna Sörmark
235 kr
Medlemspris:210 kr
Inkl moms och frakt
 
  • Gavin Bolton och Dorothy Heathcote har under 40år fungerat som ett dramapedagogiskt radarpar. Hon har varit inspiratören, han uttolkaren som har analyserat och teoretiserat kring hennes nyskapande praktik. Tillsammans har de haft en avgörande betydelse för synen på drama som läroprocess. Bolton har utvecklat deras perspektiv i böcker som Towards a Theory of Drama in Education (1979), Drama as Education (1984), New Perspectives on Classroom Drama (1992), Drama for Learning (1994) och Acting in Classroom Drama (1998). Drama för lärande och insikt består av utdrag från dessa böcker. Utmärkande för Boltons och Heathcotes dramapedagogik är bruket av »lärare-i-roll» och arbetet med helhetliga mänskliga situationer av det slag som teater i allmänhet kretsar kring. I samspel med deltagarna fungerar ledaren som motspelare och motor i en utforskande process. Genom att leva sig in i olika personer undersöker man all mänmänskliga problem. Deltagarna får möjlighet att begrunda mänskliga relationer och maktförhållanden genom perspektivbyten. Gavin Boltons texter utgör en guldgruva för alla som är engagerade i utveckling och forskning om dramapedagogik och närliggande ämnesområden. För urvalet svarar Anita Grünbaum som är dramapedagog och redaktör för tidskriften DramaForum.