fbpx

Diskurs, rätt & demokrati

ISBN:91-7173-005-2
  • Utgivningsår och antal sidor: 1997. 192 sidor hft
  • Översättning: Thomas Lindén m.fl.
190 kr
Medlemspris:165 kr
Inkl moms och frakt
 
  • Vilken kraft har moraliska normer i dagens samhälle? Habermas är den kanske mest betydande samtida filosof som försvarar det moderna humanistiska projektet - arvet från 1789 - bl a i form av en universalistisk moral. I centrum för hans teori står »diskursen», här det förnuftiga offentliga samtalet. Efter att under åttiotalet ha presenterat en teori om »kommunikativ rationalitet» har Habermas under senare år utvecklat de institutionella konsekvenserna av denna i en rättsteori. I denna boks sju korta, tätt argumenterade essäer försöker han upplösa flera klassiska konflikter och diskuterar moderna politiska stötestenar som minoriteters rättigheter, den administrativa statsapparatens förhållande till den politiska offentligheten, invandring, medborgarskap och nationell identitet. Samhällskritik, menar Habermas, kan idag endast bedrivas förnuftigt utifrån ett begrepp om ?radikal demokrati?. Boken urval ger en god och aktuell introduktion till Habermas samhällsteori. Christian Nilsson, BTJ