fbpx

Det virtuella kriget. Kosovo och därefter

ISBN:91-7173-131-8
  • Utgivningsår och antal sidor: 2001. 192 sidor, hft.
  • Översättning: Kent Lindkvist
Slutsåld
180 kr
Medlemspris:155 kr
Inkl moms och frakt
 
  • I modern tid har krig alltid förts för erövring eller försvar av territorier ? och i nationens namn. Kosovokriget var av ett annat slag. Det fördes med hänvisning till försvaret av mänskliga rättigheter. Detta krig liknade dock inget annat. Det fördes utan deltagande av markbundna trupper. De allierade led inte några som helst förluster i människoliv. Krigföringen skedde från luften med vapen som med stor precision kunde riktas mot förutbestämda mål. Och ett avgörande moment var också den krigföring som bedrevs i massmedia om opinionerna i västmakternas hemländer. Kriget blev virtuellt. I Det virtuella kriget diskuterar Michael Ignatieff de nya frågeställningar som detta innebär: Hur påverkas legitimitet och samtycke när krig inte förs för att försvara ett territorium utan för en abstrakt princip? Vilka risker är vi beredda att ta? Vilket blir det demokratiska priset för underlåtenheten att respektera konstitutionella regler i samband med den moderna krigföringen? Och vad innebär det när inte bara kriget, utan också segern, är virtuell? Det virtuella kriget ställer fundamentala frågor om krig och mänskliga värden. Michael Ignatieff är författare och journalist. Han har publicerat två romaner och flera essäsamlingar samt en omtalad biografi över Isaiah Berlin. På svenska finns tidigare Krigarens heder (Daidalos 1999).