fbpx

Det självkonstruerade fängelset

ISBN:91-7173-060-5
  • Utgivningsår och antal sidor: 1996. 272 sidor hft
190 kr
Medlemspris:175 kr
Inkl moms och frakt
 
  • Med utgångspunkt i en sociologisk tolkning av Sartres existentialistiska filosofi i Varat och Intet och med hjälp av en enkel semiotisk begreppsapparat undersöker författaren villkoren för existensen i det moderna samhället. Vanliga sociala företeelser som t.ex. grupper, arbetare, sexualitet, konsumtion och självförverkligande får i denna undersökning ett lätt overkligt skimmer, vilket kanske härrör från den magiska världsuppfattning, som vi enligt bokens tolkning fortsätter att vara beroende av. Den paradoxala följden av detta existentialistiska experiment blir en bild av en social tillvaro, där människor fritt skapar gemensamma fängelser genom att missförstå villkoren för dessa skapelseprocesser. Denna »svartsynthet» får dock andra färgnyanser genom att boken försöker använda Sartres individcentrerade existentialism till förmån för en mer dialogisk människosyn. Per Olof Olofsson är lektor i sociologi vid Högskolan i Halmstad och har tidigare bl.a. skrivit böckerna Urfantasin och ordningen och Den avklädda människan.