fbpx

Det mångkulturella samhället och erkännandets politik

ISBN:91-7173-108-3
  • Utgivningsår och antal sidor: 1999. 176 sidor hft
  • Översättning: Sven-Erik Torhell, m fl
185 kr
Medlemspris:165 kr
Inkl moms och frakt
 
  • Människor har inte bara behov av erkännande, uteblivet erkännande upplevs ofta som misskännande. I bakvattnet av det följer nedvärdering, mindervärdeskänslor, vanmakt och en förminskad tillvaro. I det har Taylor rätt, varför det behövs ett fortsatt sökande efter en lösning som kan kombinera individernas rätt till likabehandling och behov av erkännande, kollektivt eller individuellt. Kanske ligger lösningen i att, som filosofen Jürgen Habermas anser, tydligare skilja mellan den politiska och den etniska eller kulturella ? kollektiva ? identiteten? Jesper Strömbäck Arbetet