Det kultiverade ldandet. En bok om kropp och samhälle

ISBN:91-7173-142-3
  • Utgivningsår och antal sidor: 2000. 135 sidor, hft
  • Översättning: Olle Hellström
145 kr
Medlemspris:125 kr
Inkl moms och frakt
 
  • Smärta är en naturlig del av livet. Men hälso-profeter och vårdindustri hyllar ett orealistiskt sundhetsideal, menar Karin Sveen i denna bok. Här varvas personliga erfarenheter från behand-lingsindustrin, utflykter i litteraturen och filosofin med en vass polemik mot sjukvårds-industri och hälsoproducenter. I Det kultiverade lidandet erbjuds läsaren andra normer för vad som är sunt än de vi serveras av massmedia och hälsoväsen. Trivsel och friskhet, till skillnad från hysterisk sundhet, är de viktigaste faktorerna för ett gott liv, menar Karin Sveen. Det gäller att återta makten över den egna kroppen och det egna lidandet. Att ta ansvar för det egna livet. Karin Sveen, född och verksam i Norge, har sedan debuten 1975 med diktsamlingen Vinterhagen publicerat ett stort antal romaner, noveller, essäer och diktsamlingar. Hon har bland annat skrivit om kvinnors förhållande till kropp, mat och självförståelse.