fbpx

Det kosmopolitiska Europa. Samhälle och politik under den andra moderniteten

ISBN:91-7173-240-3
  • Utgivningsår och antal sidor: 2006. 424 sidor, hft
  • Översättning: Urban Forsén
240 kr
Medlemspris:205 kr
Inkl moms och frakt
 
  • Europa måste tänkas på nytt – det är temat för denna bok. Med Europeiska unionens utvidgning österut, men redan långt tidigare, har en ny epok av gränsövergripande, gränsutsuddande samarbete inletts. Men exakt vad är det då som har blivit till? Vart leder europeiseringen och vad har hittills varit dess drivkraft? Den som förstår Europa som en sammanslutning av nationalstater missförstår den europeiska verkligheten. Det handlar om en historiskt sett unik form av gemenskapsbildning mellan stater och samhällen. Europas verklighet och framtid kan bara uppdagas genom en kritik av de gängse begreppen om stat och politik. Det som krävs, hävdar Beck och Grande, är att den nationella blicken ersätts av en kosmopolitisk blick. Liksom den westfaliska freden avslutade de religiösa inbördeskrigen genom åtskiljandet mellan religion och politik, är den europeiska lärdomen av det tjugonde århundradets förskräckligheter frikopplingen av stat och nation. Liksom den sekulära staten möjliggjorde religionernas samexistens inom nationalstaten, måste det kosmopolitiska Europa garantera den gränsöverskridande samexistensen av etniska, nationella, religiösa och politiska traditioner och livsformer.