fbpx
Ingen bild har valts

Det biografiska perspektivet. Människosyn och behandlingsarbete

ISBN:91-7173-218-7
  • Utgivningsår och antal sidor: 2005, 168 sidor hft
185 kr
Medlemspris:165 kr
Inkl moms och frakt
 
  • Allt fler barn och ungdomar placeras numera på behandlingshem och institutioner. Detta tema, institution/öppenvård, har under de senaste åren fått stor uppmärksamhet. Ofta är diskussionen inriktad på ekonomiska problem kring institutionsvård och man ser oftast öppenvårdsalternativets fördel i att det är billigare. I denna bok pläderar Håkan Svenbro för ett konstruktivt alternativ: ett sätt att se på öppenvården som öppnar nya möjligheter att arbeta behandlingsmässigt. Det handlar för Svenbro emellertid inte om att beskriva en konkret metod, utan om att utveckla ett bestämt, biografiskt perspektiv på vårdprocessen. Vad innebär vårdåtgärder för individen i ett längre livsperspektiv? Hur väl svarar vårdåtgärderna mot en individs långsiktiga, biografiskt grundade, behov? Hjälper den insatta åtgärden individen att hitta sitt personliga spår, sin röda tråd i livet? Svenbro skisserar en grund-läggande förståelse av vad en individ är. Han diskuterar förhållandet mellan vård-organisationens struktur och behandlingsarbetet samt kart-lägger den »ideologiska terräng» som detta arbete sker i. Håkan Svenbro är psykolog med 30 års erfarenhet av arbete med barn och ungdom.